Press "Enter" to skip to content

What Would You Do If This Woman Was To Fire You? – ZimEye

If you see gogo vakadai vachinzi vadzinga vanhu or has suspended ma teacher ziva kuti chawora chinhu ichi ngavaende kuvazukuru uko ndovanoswera …
Source: Google GoGo search

Be First to Comment

    Leave a Reply